Contact


Bezoekadres:
Sociëteit De Kaap
Capucijnenstraat 120
6211 RT Maastricht

Postadres:
Postbus 888
6200 AW Maastricht

Telefoon
Bestuur               043-3251088
Buurttelefoon      06-81698084 

E-mailadressen Bestuur ten Haaf

Voorzitter                                                                       Dhr. D.W.M. ten Haaf                                   voorzitter@circumflex.nl

Secretaris                                                                       Mej. I. Jansen                                                 secretaris@circumflex.nl

Penningmeester                                                            Dhr. M.C. Mijnhout                                       penningmeester@circumflex.nl

Penningmeester Sociëteit                                            Dhr. S. Azulay                                                stichting@circumflex.nl

Commissaris Intern                                                       Mej. J.M.A. Lemmens                                    intern@circumflex.nl

Commissaris Extern & Vice-voorzitter                        Dhr. D.T.J. van de Voort                                extern@circumflex.nl

Commissaris Sociëteit                                                  Dhr. D. van Berge Henegouwen                  societeit@circumflex.nl