Bestuur

Het Bestuur der Studentenvereniging Circumflex 2022-2023 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Penningmeester Sociëteit

Commissaris Intern 

Commisaris Extern & Vice-voorzitter

Commissaris Sociëteit

Dhr. L. Goslinga

Mej. M.F.M. van Eijck

Mej. I.F.A.L. van der Meijs

Dhr. M.A.J. van Asseldonk

Dhr. S.H.T. Jans

Mej. B.A. Philippo

Mej. A.S.F. Smid