Bestuur

Het Bestuur der Studentenvereniging Circumflex 2018-2019 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter                                                                            Dhr. D.W.M. ten Haaf

Secretaris                                                                            Mej. I. Jansen

Penningmeester                                                                 Dhr. M.C. Mijnhout

Penningmeester Sociëteit                                                 Dhr. S. Azulay

Commissaris Intern                                                           Mej. J.M.A. Lemmens

Commissaris Extern & Vice-voorzitter                             Dhr. D.T.J. van de Voort

Commissaris Sociëteit                                                       Dhr. D. van Berge HenegouwenBestuur Ten Haaf