Bestuur

Het Bestuur der Studentenvereniging Circumflex 2021-2022 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Penningmeester Sociëteit

Commissaris Intern & Vice-voorzitter

Commisaris Extern 

Commissaris Sociëteit

Dhr. S.C. Hoek

Mej. M.P.G. Gijsbers

Mej. L.J.C. Neven

Dhr. Q.P.P. Messelaar

Dhr. T.P.A. ten Haaf

Mej. E.L. Bood 

Dhr. A.J. van de Poll