Bestuur

Het Bestuur der Studentenvereniging Circumflex 2023-2024 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Penningmeester Sociëteit & Vice-voorzitter

Commissaris Intern 

Commisaris Extern

Commissaris Sociëteit

Mej. S.J.H. Cox

Mej. B. ter Hoeven

Mej. J. Duijmelinck

Dhr. B.J.H. Viering                    

Dhr. G. Hanssen

Dhr. R.B. Markus 

Dhr. T. Vermeulen