Commissies

Als lid van Studentenvereniging Circumflex heb je de mogelijkheid om zitting te nemen in één of meer van onze vele commissies. Binnen een commissie heb je niet alleen de mogelijkheid om je te ontwikkelen op sociaal vlak, maar in de breedste zin van het woord. Je leert specifieke vaardigheden aan zoals acquisitievaardigheden, InDesign-skills of het leiden van een vergadering. Een mooie toevoeging aan je verenigingsleven, waar je een hoop nuttigs aan overhoudt!

IMG_3412.jpg
a7bc96f7-7f05-4a30-90a8-5922013d1013_1.jpg

Accent
Accent is de huisband van Studentenvereniging Circumflex. Ieder jaar schrijven zij een nummer voor het AHC-Songfestival. Door het jaar heen zijn zij te bewonderen tijdens de verschillende activiteiten van Studentenvereniging Circumflex.

Acquisitiecommissie
Het onderzoeken van mogelijke samenwerkingen met sponsoren en het onderhouden van huidige contacten is waar de acquisitiecommissie zich mee bezig houdt tijdens een academisch jaar. Ook leggen zij een focus op de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert gedurende het gehele jaar verschillende activiteiten voor de Vereniging. Denk hierbij aan de Ouderdag, een EK-tribune opzetten en de Sint-Taptafette en ze begeleiden de eerstejaars naar het AHC MAFF-feest.

Almanakcommissie
Eén van de mooie dingen van het lidmaatschap bij SV Circumflex is dat je jaren later alles nog terug kunt lezen! Elk jaar maakt de almanakcommissie een prachtig boek waarin elke club, dispuut, commissie en huis hun zegje kwijt kan en kan terugblikken op het afgelopen jaar! Dit jaar is het thema van de almanak Op Koers. Deze wordt dit jaar in elkaar gezet door Almanakcommissie DRÔLE 2022-2023.

Barcommissie
In tweevoud, ijskoud en een kraagje ter hoogte van twee vingers. Zo hoort een echt biertje afgeleverd te worden. De barvrouwen- en mannen van SV Circumflex zorgen er elke sociëteitsavond weer voor dat elk lid er zonder enige moeite eentje bij bar kan bestellen.

Beuncommissie
De Beun Commissie werkt in samenwerking met de Sociëteitscommissie. Samen zorgen zij ervoor dat alle technische klussen binnen het pand gedaan worden.

Charity commissie
De Charity commissie zet zich in voor het goede doel en de maatschappelijke betrokkenheid bij de stad. Zo zijn er afgelopen jaar door deze commissie een aantal mensa’s georganiseerd waarvan de opbrengst naar het Ronald McDonald huis in Maastricht is gegaan. Er is een kleding inzameling onder onze leden geweest voor het AZC in Maastricht en tevens helpen zij mee met de organisatie van het WAD-feest waarvan de opbrengst naar het Aidsfonds gaat.

Diescommissie
De Dies Natalis is de verjaardag van de vereniging die ieder jaar groots gevierd wordt. Het hoogtepunt van het jaar is de Diesweek die in mei zal plaatsvinden. De Dies Commissie zorgt ervoor dat er in deze week verschillende mooie activiteiten neergezet worden, met als hoogtepunt en afsluiter het gala op zaterdag.

Dixocommissie
Op donderdag wordt regelmatig door de Dixocommissie een zogenaamde Dixo georganiseerd. Hierbij wordt de zaal van de Kaap versierd in het thema van de Dixo, knallen de hitjes door de speakers en zijn introducees welkom om er een mooie avond te maken op de sociëteit.

DJ-commissie
Voor de leden die talent hebben achter de draaitafels is er de DJ-commissie. De DJ-commissie draait op alle grote feesten van de vereniging en op InMosae.

Duurzaamheidscommissie
Het klimaat verandert en wij veranderen mee. De Duurzaamheidscommissie onderzoekt hoe de vereniging op duurzamere wijze kan functioneren en zet stappen om die duurzaamheid te verwerkelijken.

Fluxcommissie
Vijf keer per jaar ontvangt elk lid van de vereniging het verenigingsblad, genaamd de Flux. De leden van de Fluxcommissie zorgen gedurende het jaar voor de artikelen en zijn verantwoordelijk voor de lay-out.

Financiële commissie
Deze commissie controleert en begeleidt de penningmeester van de Vereniging gedurende zijn bestuursjaar. Zij zorgen ervoor dat alles financieel goed verloopt en dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan.

Gastronomen
Deze commissie verzorgt onze verenigingmensa's. Een aantal keer in de maand zet deze commissie afwisselende gerechten neer, waar heel de vereniging profijt van heeft. Ook verzorgt deze commissie bijpassende gerechten/snacks bij verschillende (thema)feesten.

InMosae-commissie
Elk jaar wordt de verjaardag van de Sociëteit gevierd als drie-daagsfeest in de eerste week van februari. Dit feest staat bekend als “InMosae” en wordt jaarlijks uitbundig gevierd. De InMosae-commissie organiseert hét feest van het jaar. Dit jaar vieren we de lustrumeditie: 15 jaar in onze societeit moet gevierd worden!

Introductiecommissie
Tijdens de INKOM zorgt de introductiecommissie ervoor dat de inschrijvingen goed worden bijgehouden. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor de periode na de inschrijving, waarbij men zorgt dat het nieuwe jaar een top lichting krijgt.

Lustrumcommissie
Om de vijf jaar zal het lustrum van Circumflex plaatsvinden.  In 2021-2022 heeft de vereniging haar tiende lustrum WEERGALOOS gevierd! In deze commissie neem je dan ongeveer 1,5-2 jaar plaats om de voorbereidingen voor het lustrum in orde te maken en er een onvergetelijk feest neer te zetten. 

Media commissie
Deze commissie draagt zorg voor al het beeldmateriaal die de Vereniging gebruikt. Denk hierbij aan het maken van posters, filmpjes, foto's en social media posts. 

MICO
Het echte studentenleven begint pas als je je inschrijft bij een vereniging. Tijdens de INKOM krijg je uitgebreid de mogelijkheid om kennis te maken met de leden en activiteiten van Circumflex. De MICO-commissie zorgt ervoor dat tijdens deze week alles op sociëteit de Kaap soepel verloopt en alle activiteiten betreft de INKOM geregeld zijn. 

Novitiaatscommissie
Ter begeleiding van de nieuwe eerstejaars wordt er per jaarclub een lid van de novitiaatscommissie aangesteld. De Novitiaats Commissie is actief bezig met de jongste lichting, en dus de toekomst, van Circumflex. Ze organiseren in de eerste weken borrels en feesten, zodat de eerstejaars elkaar goed leren kennen. 

PR-commissie
De PR-commissie zorgt ervoor dat Circumflex en haar feesten onder de mensen wordt gebracht. Naast de promotie van open feest die op sociëteit de Kaap worden gegeven, zorgt men ook voor de promotie van Circumflex tijdens de INKOM. 

Restocommissie
De Restocommissie zorgt ervoor dat je op de sociëteit een goedkope maaltijd kunt eten samen met je jaarclub of dispuut. Verder verzorgen zij de culinaire hapjes op officiële gelegenheden.

Sociëteitscommissie
De Sociëteitscommissarissen zorgen voor de handhaving van de mores op de Sociëteit. Daarnaast zorgen zij er voor dat elk lid 's avonds een biertje kan komen drinken, door het runnen van de kroeg. Zitting nemen in de meest prominente commissie van SV Circumflex is dan ook maar voor een enkeling weggelegd.​