Verkiezingsflux 2021

Verkiezingsflux 2021

Ieder verkiezingsjaar brengt Circumflex een speciale versie van haar periodiek magazine uit, de “Verkiezingsflux”. Het doel van dit blad is om de Maastrichtse studentenpopulatie te informeren over de zaken die spelen in de politiek, met een focus op de zaken die relevant zijn voor de student.

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht hebben wij afgelopen week het tijdschrift verspreid onder onze eigen leden, de leden van de MSV Tragos, MSRV Saurus, maar ook de studenten van de Universiteit Maastricht (totaal 2000 tijdschriften). Om hen de mogelijkheid te bieden meer informatie over de politieke partijen en hun plannen voor de komende jaren te verkrijgen, om op deze manier een weloverwogen stemkeuze te kunnen maken. We hebben politieke partijen de mogelijkheid geboden via ons verenigingsorgaan de partij te promoten voor de aankomende verkiezingen. Enkel politieke partijen die hebben gereageerd hebben op ons verzoek worden genoemd. Daarnaast hebben we ook een aparte stemwijzer toegevoegd waarin iedere partij kort hun standpunt aangaande de volgende punten konden toelichten: Maastricht Studentenstad, culturele ontwikkeling, veiligheid, economie, milieu en nog de belangrijke speerpunten.

Daarnaast hebben we dit verkiezingsjaar voor het eerst twee reünisten van Circumflex die samen op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Verkiezingen staan. Martijn Grevink en Pim van Strien zijn geïnterviewd door de Fluxcommissie en door de Universiteit Maastricht over hun studententijd en over hun carrière in de politiek. Lees via deze link het artikel van de UM.  

Zorg dat u op woensdag 17 maart uw stem laat gelden voor de Tweede Kamerverkiezingen, want ELKE STEM TELT!

- Floor van Dommelen

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen