Campagne: Daar Doe Ik Het Voor

Campagne: Daar Doe Ik Het Voor

Maastricht 21 oktober 2020

Met veel trots willen we u mededelen dat vandaag de campagne “Daar Doe Ik Het Voor”, een initiatief vanuit de Landelijke Kamer van Verengingen, van start is gegaan. Een campagne om jongeren (18-28 jaar) te motiveren om de in de regio geldende richtlijnen op te volgen. Door middel van persoonlijke motiveringen doen studenten door het hele land hun verhaal.

Waar doe jij het voor?

Een zorgeloze studententijd, daar doet Daan van Zwam het voor en dit is iets wat wij als vereniging onze leden willen bieden. Toen we benaderd werden door de LKvV hebben we gelijk de Universiteit Maastricht en de Gemeente opgebeld, want deze campagne moesten we ook in Maastricht opstarten. We  vinden het belangrijk om als studentenvereniging initiatief te tonen om corona onder controle te krijgen. Wellicht kunnen in de toekomst ooit het stigma doorbreken wat er hangt om studentenverenigingen. Wij doen namelijk wél mee.

Het inspireren van studenten door middel van persoonlijke motiveringen zorgt voor extra bewustwording onder jongeren. Toen we de posters uit andere steden zagen kregen we al kippenvel van de quotes, laat staan als je de studenten op de posters herkent. De posters komen op drukke plaatsen in de stad te hangen, op gebouwen van de Universiteit Maastricht, bij de verenigingen en bij verenigingshuizen, waar ze onze doelgroep zullen bereiken.

Wij willen aan de eerstejaars studenten van lichting 2020 laten zien hoe een zorgeloze studententijd eruit ziet, zoals wij die al hebben meegemaakt en al jaren kennen. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen houdt, ook in privésferen. Daarnaast vangt dit jaar ons 10e lustrum dit jaar aan en willen we het lustrum uiteraard zorgeloos fêteren met onze leden én reünisten.

 

Link naar artikel van de Observant: https://www.observantonline.nl//Als-we-ons-nu-goed-gedragen-kunnen-we-straks-weer-samen-borrelen